0
ایران، تهران
ایران، تهران
غزال زرین
بهترین بازی سال
بازی سفیر عشق
غزال زرین
بخش سبک تیر اندازی
بازی فرمانده مقاومت
غزال زرین
بهترین دستاورد صدا گذاری و افکت صوتی
بازی فرمانده مقاومت : نبرد آمرلی
غزال زرین
بهترین دستاورد داستان و روایت بازی
بازی فرمانده مقاومت نبرد آمرلی
غزال زرین
بخش سبک اکشن ماجرایی
بازی سفیر عشق
غزال زرین
بخش سبک تیر اندازی
بازی فرمانده مقاومت
غزال زرین
بخش سبک تیر اندازی
بازی فرمانده مقاومت
غزال زرین
بهترین بازی سال
بازی سفیر عشق
Previous slide
Next slide

نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر.

شامگاه شنبه 23 دی ماه در تالار وحدت برگزار شد

موسسه منادیان بصیرت 7 غزال زرین و یک جایزه جشنواره را کسب کرد.

بازی سفیر عشق به عنوان بازی سال شناخته شد و غزال زرین را دریافت نمود.

غزال زرین
بهترین بازی سال
غزال زرین
بخش سبک اکشن ماجرایی
Previous slide
Next slide
افتخارات بازی سفیر عشق
غزال زرین
بخش سبک تیر اندازی
غزال زرین
بهترین دستاورد صدا گذاری و افکت صوتی
غزال زرین
بهترین دستاورد داستان و روایت بازی
غزال زرین
بخش بهترین بازی فرهنگ بنیان
غزال زرین
بخش نگاه مردمی
Previous slide
Next slide
افتخارات بازی فرمانده مقاومت
غزال زرین
بخش بهترین دستاورد موسیقی
افتخارات بازی محتار

بهترین بازی سال

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب بهترین بازی‌ سال بود.

بازی سفیر عشق، موفق به دریافت غزال زرین این بخش شد.

بخش سبک تیر اندازی

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب بهترین بازی‌ تیراندازی بود.

بازی فرمانده مقاومت : نبرد آمرلی، موفق به دریافت غزال زرین این بخش شد.

بخش سبک اکشن ماجرایی

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب بهترین بازی‌ تیراندازی بود.

بازی سفیر عشق ، موفق به دریافت غزال زرین این بخش شد.

 
 

بهترین دستاورد صدا گذاری و افکت صوتی

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب بهترین دستاورد صدا گذاری و افکت صوتی بود.

بازی فرمانده مقاومت : نبرد آمرلی، مقاومت موفق به دریافت غزال زرین این بخش شد.

غزال زرین
بهترین دستاورد موسیقی
بازی مختار
غزال زرین
بهترین دستاورد موسیقی
بازی مختار
غزال زرین
بهترین دستاورد موسیقی
بازی مختار
Previous slide
Next slide

بخش بهترین دستاورد موسیقی

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب بهترین دستاورد موسیقی بود.

بازی مختار ، موفق به دریافت غزال زرین این بخش شد.

بهترین دستاورد داستان و روایت بازی

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب بهترین دستاورد داستان و روایت بازی بود.

بازی فرمانده مقاومت : نبرد آمرلی، مقاومت موفق به دریافت غزال زرین این بخش شد...

بخش بهترین بازی فرهنگ بنیان

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب ..بهترین بازی فرهنگ بنیان بود.

بازی فرمانده مقاومت: نبرد آمرلی ، موفق به دریافت غزال زرین این بخش شد.

بخش نگاه مردمی

یکی از بخش های نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر انتخاب بهترین بازی‌های از نگاه مردم است.

که در بخش اصلی جشنواره سه بازی موسسه منادیان شامل بازی فرمانده مقاومت، بازی سفیر عشق و بازی مختار حائز رتبه اول تا سوم شد.

نتایج آرا مردمی جشنواره

رتبه

0

رتبه اول

0

رتبه اول

0

رتبه اول
تعداد آرا مردمی

0

رتبه اول

0

رتبه اول

0

رتبه اول
گالری تصاویر : اختتامیه جشنواره بازی
گالری تصاویر: تقدیر از منتخبین موسسه منادیان
گالری تصاویر : مصاحبه ها
گالری تصاویر:بازتاب رسانه ای افتخارات موسسه
گالری تصاویر: لوح تقدیر و دیپلم افتخار

فیلم ها : ---

جشنواره بازی های رایانه ای در ایستگاه پایانی
غزال زرین بخش سال برای بازی سفیر عشق
گزارش تصویری از جوایز کسب شده درنهمین جشنواره بازی های رایانه ای فجر
غزال زرین بخش اکشن ماجرایی برای بازی رایانه ای سفیر عشق
شبکه امید : غزال زرین بخش اکشن ماجرایی برای بازی رایانه ای سفیر عشق
غزال زرین بخش تیر اندازی ؛ بازی رایانه ای فرمانده مقاومت: نبرد آمرلی
شبکه امید : غزال زرین بخش تیر اندازی برای بازی رایانه ای فرمانده مقاومت
غزال زرین بخش دستاورد صدا گذاری و جلوه های صوتی بازی رایانه ای فرمانده مقاومت
شبکه امید : غزال زرین بخش دستاورد صدا گذاری و جلوه های صوتی بازی رایانه ای فرمانده مقاومت
غزال زرین بخش موسیقی برای بازی رایانه ای مختار
غزال زرین بخش دستاورد داستان و روایت برای بازی فرمانده مقاومت: نبرد آمرلی
غزال زرین بخش دستاورد صدا گذاری و جلوه های صوتی بازی فرمانده مقاومت: نبرد آمرلی
دیپلم افتخار بخش فرهنگ بنیان برای بازی فرمانده مقاومت: نبرد آمرلی
غزال زرین بخش دستاورد داستان و روایت برای بازی فرمانده مقاومت
گفتگو ویژه خبری با حضور مدیر عامل منادیان
گزارش جشنواره در اخبار نیمروزی شبکه یک
رویدادی برای تجاری سازی بازی های رایانه ای
تریلر شماره اول : : بازی فرمانده مقاومت
تریلر شماره دوم : : بازی فرمانده مقاومت
تریلر شماره سوم : : بازی فرمانده مقاومت

اخبار منادیان در نهمین جشنواره بازی های رایانه ای فجر