0
ایران، تهران
ایران، تهران
Previous slide
Next slide

نمایشگاه کودک و نوجوان عراق - بغداد

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق توسط موسسه فرهنگی، تربیتی و رسانه ای الهدی و شبکه کودک و نوجوان شهاب برای اولین بار در کشور عراق در حال برگزاری است. این نمایشگاه از تاریخ 16 خرداد ماه تا 23 خرداد ماه در شهر بغداد برگزار می شود.

موسسه منادیان بصیرت نیز با تولیدات متعددی در حوزه انیمیشن، بازی های رایانه ای، بازی های موبایلی و ... در این نمایشگاه حضور داشت. لازم به ذکر است غرفه موسسه منادیان به عنوان غرفه برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت

Previous slide
Next slide
بازدید عموم مردم
Previous slide
Next slide
بازدید مسئولین
Previous slide
Next slide
تجربه بازی های رایانه ای
Previous slide
Next slide
تجربه واقعیت مجازی
Previous slide
Next slide
معرفی محصولات و تولیدات
Previous slide
Next slide

تجربه بازی های رایانه ای

در غرفه موسسه منادیان کودکان و نوجوانان عراقی می توانند بازی هایی ایرانی همچون سفیر عشق ، مختار: فصل قیام و فرمانده مقاومت : نبرد آمرلی را تجربه کنند.

تجربه واقعیت مجازی

در غرفه نوجوان نمایشگاه قرآن که با همکاری موسسه منادیان برگزار می شود بازدیدکنندگان می توانند برخی واقعیت مجازی با موضوع کربلا را تجربه کنند

Previous slide
Next slide
گالری تصاویر بازدید مسئولین
گالری تصاویر بازدید عموم مردم
گالری تصاویر : تجربه بازی های رایانه ای
گالری تصاویر : تجربه واقعیت مجازی
گالری تصاویر : معرفی محصولات
گالری تصاویر : مصاحبه ها

دریافت نشان برترین غرفه نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق تعلق گرفت به شرکت موسسه منادیان بصیرت که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در حوزه های انیمیشن ، بازی و تولیدات تصویری حضور داشت .

دریافت لوح برترین غرفه نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق که در شهر بغداد برگزار شد از کشورهای مختلفی از جمله انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و ... حضور داشتند.

فیلم های : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

فیلم : معرفی نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

فیلم : معرفی نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

مصاحبه مهدی جعفری

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری منادیان در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق – بغداد

فیلم : معرفی نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

تجربه بازی رایانه : در نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

تجربه بازی ای رایانه ای در اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

فیلم : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری منادیان در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق – بغداد

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

فیلم : بازی رایانه ای فرمانده مقاومت

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

فیلم : بازی رایانه ای سفیر عشق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

فیلم : بازی رایانه ای مختار

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

مصاحبه : تجربه واقعیت مجازی

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

....

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

.....

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

گزارش شبکه تلویزیونی الجنوبیه

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

گزارش شبکه تلویزیونی الایام

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

بازتاب خبری

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

بازتاب رسانه ای

اخبار غرفه نوجوان : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق