0
ایران، تهران
ایران، تهران
گالری تصاویر

دومین نمایشگاه بین المللی کودک عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

سی امین نمایشگاه بین المللی قرآن – تهران

اولین نمایشگاه بین المللی کودک عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

فیلم

فیلم : معرفی نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

فیلم : معرفی نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

مصاحبه مهدی جعفری

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری منادیان در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق – بغداد

نشست خبری

دومین نمایشگاه بین المللی کودک عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

مصاحبه اختصاصی

دومین نمایشگاه بین المللی کودک عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجنوبیه

دومین نمایشگاه بین المللی کودک عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

مصاحبه ها