ایران، تهران
ایران، تهران
گالری تصاویر

فیلم

فیلم : معرفی نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

فیلم : معرفی نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول

مصاحبه مهدی جعفری

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری منادیان در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق – بغداد