0
ایران، تهران
ایران، تهران
Previous slide
Next slide

دومین نمایشگاه کودک و نوجوان عراق - بغداد

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق توسط موسسه فرهنگی، تربیتی و رسانه ای الهدی و شبکه کودک و نوجوان شهاب در کشور عراق در حال برگزاری است. این نمایشگاه از تاریخ 3 تیرماه تا 12 تیرماه 1402، در شهر بغداد برگزار می شود.

موسسه منادیان بصیرت نیز با تولیدات متعددی در حوزه انیمیشن، بازی های رایانه ای، بازی های موبایلی و ... در این نمایشگاه حضور دارد..

Previous slide
Next slide
بازدید عموم مردم
Previous slide
Next slide
بازدید مسئولین
Previous slide
Next slide
تجربه بازی های رایانه ای
Previous slide
Next slide
تجربه واقعیت مجازی
Previous slide
Next slide
معرفی محصولات و تولیدات
Previous slide
Next slide

تجربه بازی های رایانه ای

در غرفه موسسه منادیان بصیرت|، کودکان و نوجوانان عراقی می توانند بازی هایی ایرانی همچون سفیر عشق ، مختار: فصل قیام و فرمانده مقاومت : نبرد آمرلی را تجربه کنند.

تجربه واقعیت مجازی

در غرفه منادیان بازدیدکنندگان می توانند برخی واقعیت مجازی با موضوع کربلا را تجربه کنند

Previous slide
Next slide
گالری تصاویر بازدید مسئولین
گالری تصاویر بازدید عموم مردم
گالری تصاویر : تجربه بازی های رایانه ای
گالری تصاویر : تجربه واقعیت مجازی
گالری تصاویر : معرفی محصولات
گالری تصاویر : مصاحبه ها

فیلم های : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری منادیان در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق – بغداد

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش شبکه تلویزیونی الجنوبیه

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

فیلم : بازی رایانه ای فرمانده مقاومت

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

فیلم : بازی رایانه ای سفیر عشق

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

فیلم : بازی رایانه ای مختار

دومین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

اخبار غرفه دهه هشتادی ها : نمایشگاه بین المللی قرآن

بازتاب رسانه ای

اخبار غرفه نوجوان : نمایشگاه کودک و نوجوان عراق