0
ایران، تهران
ایران، تهران

داستان بازی تیغ و خورشید

2

+0

ساعت گیم پلی

+0

دقیقه کات سین

گالری تصاویر

تریلر رسمی

 
تریلر شماره اول

تریلر رسمی

 
تریلر شماره دوم

تریلر رسمی

تریلر شماره سوم