0
ایران، تهران
ایران، تهران
تقریر مصور : زيارة الطفال العراقی الى غرفة مؤسسة “مناديان” فی مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

تقریر مصور : زيارة الطفال العراقی الى غرفة مؤسسة “مناديان” فی مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني

گزارش تصویری حضور و استقبال کودکان از غرفه موسسه منادیان بصیرت در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان عراق

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *