ایران، تهران
ایران، تهران

داستان بازی تخم مرغ رنگی

در سیاره یخی، گرگه و شغاله اجیر و نگهبان غار دایناسوری عظیم الجثه اند. در یکی از روزها که دایناسور برای شکار از غار و سیاره اش خارج می شود گرگه و شغاله را به عنوان نگهبان تخم می گمارد.آن ها بر اثر بازی گوشی و سر به هوائی،تنها تخم دایناسور را می شکنند و ناگزیر می شوند برای حفظ جان شان هر طور که شده جایگزینی برای تخم دایناسور بیابند. به همین علت به سیاره تخم مرغ های رنگی آمده تا یکی از آن ها را ربوده و در آزمایشگاه شان تبدیل به تخم دایناسور کنند.هر قسمت از این مجموعه به یکی از چالش های گرگه و شغاله با تخم مرغ های رنگی می پردازد که در نهایت به علت خرابکاری های شغاله در اجرای نقشه های نابخردانه گرگه، آن ها مغلوب تخم مرغ های رنگی می شوند.

+0

تعداد قسمت ها

+0

مدت زمان (دقیقه)

گالری تصاویر

تریلر رسمی

 
تریلر شماره اول

تریلر رسمی

 
تریلر شماره دوم

تریلر رسمی

 
تریلر شماره سوم
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟